پیش دبستانی صدگل - نرم افزار مدیریت هوشمند مدارس توانا

کادر آموزشی

کادر آموزشی

خ-قاری

 مدیر و موسس : سرکارخانم مهناز قاری

تحصیلات کارشناسی 

رشته تحصیلی : ادبیات

سابقه : از سال ۱۳۶۳ الی ۱۳۷۴ استخدامی رسمی اداره آموزش و پرورش

از سال۱۳۷۵ الی۱۳۹۴ در مرکز پیش دبستانی و مهدکودک صدگل مرند

***********************************************************************************************************************

رحمانی

معاونت اجرایی ؛ متصدی امور هنری و کامپیوتری : سرکار خانم مریم رحمانی

تحصیلات : دانشجوی رشته روانشناسی

سابقه ۵ سال

******************************************************************************************************************

معاونت آموزشی : سرکار خانم صابره حسینی

تحصیلات کارشناسی 

رشته تحصیلی مامایی

سابقه ۶ سال

*************************************************************************************************************

مداحی

مربی گروه سنی ۶ سال : سرکار خانم ربابه مداحی

تحصیلات دیپلم ادبیات

سابقه : ۲۰ سال

***************************************************************************************************************

بدرزاده

مربی گروه سنی ۶ سال : سرکار خانم سمیه بدرزاده

تحصیلات : کاردانی علوم تربیتی 

سابقه ۷ سال

*************************************************************************************************

حبیب-وند

مربی ۶ سال : سرکار خانم تلی حبیب وند

تحصیلات : کارشناسی 

رشته تحصیلی : مدیریت

سابقه :۲ سال

************************************************************************************************************

مربی ۵ سال : سرکار خانم سولماز اخلاقی

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی مدیریت

سابقه : 1سال

******************************************************************************************************

نورالهی

مربی ۵ سال : سرکار خانم  رحیمه نورالهی

تحصیلات : دیپلم تجربی

سابقه: ۶ سال

*******************************************************************************************************

شهبازی

مربی گروه سنی۴سال : سرکار خانم رقیه شهبازی

تحصیلات : دیپلم تجربی

سابقه :۱۴ سال

**********************************************************************************************************

فلاح

مربی موسیقی و کلاس ارف : جناب آقای مهدی فلاحی

سابقه : ۱۵ سال

**********************************************************************************************

کمک مربیان : سرکار خانم گلجاری  ، سرکار خانم مقصودی

سابقه :۱۶ سال